Közbeszerzési Hatóság

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (FAKSZ)

A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 187. §-a (2) bekezdésének u) pontja alapján honlapján közzéteszi a közbeszerzésekért felelős miniszter által nyilvántartott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóknak a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott adatait.

A Rendeletben foglaltaknak megfelelően a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói kérelmet a Miniszterelnökséghez kell benyújtani. Az okiratok teljeskörűsége és megfelelősége esetén a közbeszerzésekért felelős miniszter a kérelmezőt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként a Kbt. 195. §-ának (6) bekezdése alapján névjegyzékbe veszi. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó nyilvántartásba vételéről szóló határozatot a közbeszerzésekért felelős miniszter a Közbeszerzési Hatóságnak tájékoztatásul megküldi. A Hatóság a fentebb jelzetteknek megfelelően honlapján közzéteszi a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatait. A névjegyzékben feltüntetett adatok megegyeznek a határozatban foglaltakkal. 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet alapján előzetesen regisztrált kérelmezők az előzetes regisztrációtól számított fél évig, de legfeljebb 2016. június 30. napjáig gyakorolhatják a szaktanácsadói tevékenységet. A Rendelet 14. §-ának (3) bekezdése értelmében a 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet alapján előzetesen regisztrált felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban továbbra is eljárhatnak felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként, új megbízást azonban csak a Rendelet szerinti előzetes regisztrációjukat követően vállalhatnak.

Mindezekre tekintettel a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók két, a vonatkozó rendelet számának feltüntetésével elnevezett táblázatban szerepelnek.

A névjegyzékek a cikk jobb hasábjában publikált linkeken érhetőek el.

A Miniszterelnökség közleménye ezen cikkoldal jobb hasábjának tetejéről letölthető, illetve erre a linkre kattintva HTML-oldalképben olvasva is elérhető. A névjegyzékbe vételhez kapcsolódó folyamatábra a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelettel összefüggésben ugyancsak jobb oldalról érhető el.