Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.521/2014.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2014. 10. 14.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Országos Vízügyi Főigazgatóság
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Megbízási szerződés keretében „Vízkészletgazdálkodási projekt előkészítése a Duna-Tisza közi hátság vízhiányos ökológiai állapotának javítása érdekében - Stratégiai koncepció, előzetes megvalósíthatósági tanulmány, továbbá elvi vízjogi engedélyes tervek készítése (KEOP-7.9.0/12-2013-0011)" tárgyú projekt keretében külső projektmenedzsment feladatok ellátása"
Döntéshozatal időpontja:2014. 11. 24.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok