Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.291/13 /2008
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:PHARMADUO Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. – Erkel Patika képviseli: Zolcsák Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:gyógyszerek beszerzése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 07. 23.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, erőforrás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:100/2008

Csatolt dokumentumok