Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D. 357/6 /2008
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Somogyi és Társa Építő és Szolgáltató Kft.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Halásztelek Nagyközség Önkormányzata képviseli: Kádár Balázs Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:szennyvízelvezetés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 07. 28.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:hiánypótlás, érvénytelen ajánlat
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 300.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 300.§ (5) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 300.§ (6) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 300.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés h) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma:D.244/4/2009.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:13.K.32.523/2009/5.
KÉ-lapszám:112/2008

Csatolt dokumentumok