Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D. 364/ 17 /2008
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Óbudai Autójavító Kft. képviseli: Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség képviseli: Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:gépjárműbeszerzés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 09. 01.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:értékelés módszere, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, dokumentáció rendelkezésre bocsátása, értesítés az eljárás eredményéről
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 90.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 94.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 90.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 94.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:116/2008

Csatolt dokumentumok