Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D. 376/8 /2008
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:„BIZALOM” Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. képviseli: Dr. Kis József ügyvéd
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:őrzés védelem
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerűsített eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 09. 03.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:116/2008

Csatolt dokumentumok