Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.690/11/2007.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Zuglói Egészségügyi Szolgálat képviseli: dr. Bűrös László ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:orvosi ügyelet
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerűsített eljárás
Döntéshozatal időpontja:2007. 12. 19.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.IX.25. - 2007.XII.31.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:kiegészítő szolgáltatás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 145.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 147.§ (2) bekezdés c) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 145.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 147.§ (2) bekezdés c) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:19.K.30.732/2008/4.
KÉ-iktatószám: 0984/2008 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:12/2008

Csatolt dokumentumok