Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.3/24/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező: SDA Stúdió Kft. képviseli: Csók és Társa Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem kérelmezett: Dexter Informatikai Kft. képviseli: Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:informatikai rendszer
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 02. 15.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2007.IX.25. - 2007.XII.31.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:hamis adat
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 62.§ (1) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 4294/2008
KÉ-lapszám:39/2008

Csatolt dokumentumok