Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.591/2015.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Septox Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2015. 07. 27.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Zala Megyei Kórház
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi veszélyes hulladékok szállítására
Döntéshozatal időpontja:2015. 08. 19.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen

Csatolt dokumentumok