Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.728/2015.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Döntőbizottság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2015. 09. 15.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Pécsi Zsidó Hitközség
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Pécs, Tímár u. 5. sz. alatti Pécsi Zsidó Hitközség Szeretetotthonának felújítása a KEOP-4.10.0/E/12-2014-0106 és a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0047 projekt keretén belül - kietgészítő építési beruházás
Döntéshozatal időpontja:2015. 10. 20.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok