Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.527/8/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:PANNON GSM Távközlési Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 11. 07.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:távközlési szolgáltatás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Keretmegállapodásos, az eljárás első részében tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 12. 08.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása
Tárgyszavak:eljárás eredményéről szóló tájékoztató, szerződés teljesítésére képtelenné válás, értesítés az eljárás eredményéről
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ d) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 94.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/A.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/B.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/C.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/D.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136/E.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ d) pont , 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.402/17/2008., D.326/21/2009.
KÉ-lapszám:6/2009.

Csatolt dokumentumok