Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.530/22/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (képviseli: Tasnádi Ügyvédi iroda, dr. Tasnádi Gábor ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 11. 10.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, dr. Tuzson Bence ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Kunsziget, Nagybajcs, Öttevény és Vámosszabadi települések közigazgatási területén a közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése II. rész”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:közvilágítás üzemeltetése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 12. 15.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre, törvény hatálya alá kerülés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 2.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 49.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:28.K.31.556/2010/9.
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:3.Kf.27.021/2011/5.
KÉ-lapszám:6/2009.

Csatolt dokumentumok