Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.546/6/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Biomedica Hungaria Orvostechnikai Kft. (képviseli: Hargitai-Mezőfi Ügyvédi Iroda, Dr. Hargitai László ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 11. 17.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Fejér Megyei Szent György Kórház
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„A Haemodinamikai Laboratórium működéséhez orvosi műszerek beszerzése”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:orvosi műszer
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, közvetlen ajánlattételi felhívással induló, tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 12. 02.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:ajánlatok felbontása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 299.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 80.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 299.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 80.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 299.§ (1) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:6/2009.

Csatolt dokumentumok