Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.569/6/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Magyar Aszfalt Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 11. 27.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken végzendő út-, és járda fenntartási, valamint út,- és járdajavítási munkák, az úttartozékok karbantartása és pótlása”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:útfenntartás, útkarbantartás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 12. 08.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:dokumentáció rendelkezésre bocsátása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 62.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:3.Kf.27.500/2009/4.
KÉ-lapszám:6/2009.

Csatolt dokumentumok