Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.581/9/2008
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:ROTARY Fúrási Zrt. (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 22.) , KELLY-KÚTMUNKÁLATI Kft. (2700 Cegléd, Petőfi u. 2.)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 12. 03.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Bányavagyon-hasznosító Kht. (1024 Budapest, Margit krt. 85.)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Meddő szénhidrogén kutak felszámolása II. ütem”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:mérnöki szolgáltatások
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 12. 16.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:műszaki és szakmai alkalmasság
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 68.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:6/2009.

Csatolt dokumentumok