Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.598/8/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Vegyépszer Zrt. (képviseli: Hontvári és Társa Ügyvédi Iroda, Dr. Völgyesiné dr. Hontvári Zsuzsanna ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 10. 31.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„A Tárnok (kiz.) – Székesfehérvár (kiz.) vonalszakasz pálya, műtárgy- és felsővezeték építési, valamint a kapcsolódó biztosítóberendezési, távközlési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és elvégzése”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:létesítmények tervezése és kivitelezése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 12. 19.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:hiánypótlás, hiánypótlási határidő
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.518/2008, D.21/14-I./2009.
KÉ-lapszám:6/2009.

Csatolt dokumentumok