Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.471/19/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Green Network Kft., Vegyépszer Zrt. (képviseli: Hontvári és Társai Ügyvédi Iroda, Dr. Völgyesiné dr. Honvtári Zsuzsanna ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 10. 09.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda dr. Kardkovács Kolos ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / támogatást nyújtó, illetve közreműködő szervezet
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„A FIDIC piros könyv alapján egyösszegű áras vállalkozási szerződés rekultivációs munkák megvalósítására a Szolnok és térsége hulladékgazdálkodási rendszer ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:hulladék gazdálkodási rendszer
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Meghívásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 11. 24.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:szerződés teljesítése, igazolás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (2) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:10/2009.

Csatolt dokumentumok