Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.544/14/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:ÉPKAR Zrt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 11. 17.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Maglód Város Önkormányzata (képviseli: Berta és Kovács Ügyvédi Iroda, dr. Kovács Dénes ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Maglódi Általános és Vermessy Péter Művészeti Iskola bővítése”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:épület (közintézmény) bővítése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 12. 18.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:írásbeli összegezés, legkedvezőbb ajánlat, kiegészítő (értelmező) tájékoztatás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 97.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:10/2009.

Csatolt dokumentumok