Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.532/5/2008
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 11. 10.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Számítástechnikai eszközök szállítása”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:számítástechnikai eszközök beszerzése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 12. 05.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:kivételesen kedvező feltételek
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 257.§ (2) bekezdés c) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 257.§ (2) bekezdés c) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:13/2009.

Csatolt dokumentumok