Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.574/8/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Indubius Kft. (képviseli: Dr. Keresztúri Farkas Csaba ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 12. 01.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:9400 Sopron Kodály tér 2. Társasház (képviseli: Simorné dr. Kiss Erika Ügyvédi Iroda, dr. Simorné Kiss Erika ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Vállalkozási szerződés keretében elvégzendő energiatakarékos építőipari felújítási munkák”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:energiatakarékos felújítás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2008. 12. 16.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:ajánlati felhívás, Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 76.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
KÉ-lapszám:13/2009.

Csatolt dokumentumok