Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.615/19/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:M-TEAMPANNON Építész és Mérnöki Iroda Kft. (képviseli: Nagykanizsai 1. sz. Ügyvédi Iroda, dr. Noll László ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 12. 20.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Szegedi Tudományegyetem (képviseli: dr Nagymihály Tamás ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„A Szegedi Tudományegyetem 265 ágyas klinika építészeti tervpályázata”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:tervkészítés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt tervpályázat
Döntéshozatal időpontja:2009. 01. 21.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:tervpályázat, összeférhetetlen, közbeszerzési eljárás előkészítése
Érintett jogszabályi rendelkezések: 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 10.§ (7) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 10.§ (8) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:3.Kf.27.176/2010/6., Kfv.II.39.278/2010/8.
KÉ-lapszám:20/2009.

Csatolt dokumentumok