Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.576/13/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Junior Vendéglátó Zrt. (képviseli: Kovács Szabolcs Ügyvédi Iroda dr. Kovács Szabolcs ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 11. 28.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„A Budapest, XVIII. kerület fenntartásában működő óvodák, általános-, és középiskolák, valamint szociális intézmények közétkeztetési feladatainak ellátása a dokumentációban részletezettek szerint”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:közétkeztetés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerűsített eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 01. 12.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:értékelési részszempont, eljárás eredményéről szóló tájékoztató
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (3) bekezdés d) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (4) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (5) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (3) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (5) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:22/2008.

Csatolt dokumentumok