Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.595/17-I/2008.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:MAHIR Kiállítás és Rendezvény Kft. (képviseli: Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Dr. Nagy Ajtony Csaba ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2008. 12. 10.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Agrármarketing Centrum (képviseli: 37. számú Ügyvédi Iroda, Dr. Bíró Gyula Kázmér ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„Közösségi magyar megjelenések kivitelezési jogának megszerzése, az AMC által támogatott magyar standok üzemeltetése”
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:kiállítás kivitelezése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Gyorsított meghívásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 01. 23.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv., 2/2006. IM rendelet
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Tárgyszavak:közbeszerzés tárgya, hirdetmények ellenőrzése
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 101.§ (1) bekezdés , 1564/2005/EK bizottsági rendelet
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 49.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 50.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 101.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 116.§ (2) bekezdés , 2/2006. (I. 13.) IM rendelet , 1564/2005/EK bizottsági rendelet
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:3.Kf.27.477/2009/3.
KÉ-lapszám:22/2008.

Csatolt dokumentumok