Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.10/11-I/2009.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:VT-Transman Személyszállító és Szolgáltató Kft. (képviseli: Szecskay Ügyvédi Iroda, ügyintéző: Dr. Szecskay András ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 01. 19.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. (képviseli: Dr. Mihalik Angelika ügyvéd)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Menetrendszerű, közforgalmú autóbuszvonalak alvállalkozásba adása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:autóbusz vonal üzemeltetés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 02. 13.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv., Ket.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:ajánlattételi határidő, dokumentáció rendelkezésre bocsátása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 205.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 317.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 201.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 126.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:3.Kf.27.256/2010/6.
KÉ-lapszám:26/2009

Csatolt dokumentumok