Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.100/2016.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Állami Számvevőszék
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2016. 02. 02.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft.
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Számítástechnikai eszközök beszerzése 2013. évben - Kbt. mellőzése
Döntéshozatal időpontja:2016. 03. 04.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Érvénytelenségi kereset dátuma:2016. 04. 01.
Peres felek:Döntőbizottság - Kincsinfo Kincstári Informatikai Nonprofit Kft.
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok