Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.26/16/2009
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzések Tanácsa elnöke
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Agrármarketing Centrum
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzések Tanácsa elnöke
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy és védjegyes termékek országos „in-store” akciójának megtervezése, kivitelezése, lebonyolítása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:marketingkampányok előkészítési és kivitelezése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Gyorsított tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 03. 02.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2009.I.1. - 2009.III.31.
Milyen döntés született?:bírság mellőzése, jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:pénzügyi és gazdasági alkalmasság, szerződés teljesítése
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 124.§ (2) bekezdés d) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 101.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 41.§ (7) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:37/2009

Csatolt dokumentumok