Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.100/15-I./2009.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Sebestyén és Társa Kft. (1139 Budapest, Csongor u. 5.-7. C 2/1., képviseli: Dr. Makszim András ügyvéd 6722 Szeged, Gogol u.6.)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 03. 23.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Dévaványa Város Önkormányzata (5510 Dévaványa, Hősök tere 1., képviseli: Dr. Szathmáry Péter ügyvéd 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre és hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Városközponti buszváró építésének kivitelezése, a buszváró terének kialakítása és a város különböző területén meglévő 8 db megállóhely felújítása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:autóbusz pályaudvar rekonstrukció
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 04. 22.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:kamat, értékelési részszempont
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 49.§
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 49.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:61/2009

Csatolt dokumentumok