Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.109/16/2009.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Környezetszépítők Bt. (2091 Etyek, Temető u. 21.) és a PQS International Hungary Kft. (1117 Budapest, Sopron u. 19., képviseli: Gál és Társa Ügyvédi Iroda, Dr. Gál András Levente, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4.)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 03. 25.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (8200 Veszprém, Házgyári út 1., képviseli: Dr. Horváth Klaudia ügyvéd, 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 23.)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Veszprémben kaszálási és fűnyírási feladatok végzése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:kaszálás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerűsített eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 04. 27.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:hiánypótlás, hiánypótlási határidő, határidő
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 85.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ 11 pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:61/2009

Csatolt dokumentumok