Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.155/13/2009
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:CONSACT Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft., képviseli: Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Dr. Fazekas Éva ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 04. 16.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Algyő Nagyközség Önkormányzata, képviseli: Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda Dr. Molnár Zoltán ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP keretében
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:szervezetfejlesztés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerűsített eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 05. 29.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:szerződés teljesítése, műszaki és szakmai alkalmasság, ajánlattételi határidő
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 74.§ (6) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 268.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 151.§ (9) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 151.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 74.§ (6) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:2009/78.

Csatolt dokumentumok