Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.216/15/2009.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Berényi Lajos a Közbeszerzések Tanácsa Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 05. 08.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzések Tanácsa elnöke
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Miskolc Megyei Jogú Város Intézményei részére élelmezési szolgáltatások biztosítása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:közétkeztetés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Gyorsított meghívásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 06. 18.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:pénzügyi és gazdasági alkalmasság, jogsértés megtörténte, műszaki és szakmai alkalmasság, részvételi jelentkezések elbírálása, hivatalbóli kezdeményezés, bírság, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, erőforrás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 111.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 111.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 115.§ b) pont
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 334.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 111.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 114.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 111.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 111.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 111.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 115.§ b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:13.K.32.716/2009/10., 4.Kf.27.507/2010/7.
KÉ-lapszám:85/2009

Csatolt dokumentumok