Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.359/12/2009
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Puhi-Tárnok Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 07. 10.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:„ÚT-XI.” Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Budapest, XI. kerület közút- és járdahálózatának építési, felújítási és karbantartási munkái
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:útépítési munkálatok
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 08. 07.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2009.IV.1. - 2009.V.31.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:formai követelmény, érvénytelen ajánlat, ajánlat elkészítése, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, szerződéskötés, értékelési szempont, jogsértés orvoslása, ideiglenes intézkedés
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 94.§ (2) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 94.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (2) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§ (3) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§ (3) bekezdés h) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-lapszám:108/2009

Csatolt dokumentumok