Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D. 360/2009.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 07. 13.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Nyíregyháza és térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja – II. sz. szennyvíztisztító telep fejlesztése és központi komposztáló telep fejlesztése és központi komposztáló telep tervezése és építése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:szennyvízelvezetés, tisztítás, FIDIC alapú vállalkozási szerződés megkötése, kiviteli tervek elkészítése és építési munkák elvégzése, szennyvízcsatorna hálózat tervezés és építés, komposztáló telep építése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 08. 24.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2008.I.01. -
Milyen döntés született?:részben elutasítás (elkésett kérelem), elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:hiánypótlás, érvénytelen ajánlat, eljárás nyertese, számítási hiba
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 91.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 324.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 339.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok