Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D. 375/2009.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Kapsch@Nortel Konzorcium
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 07. 16.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:MÁV Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:GSM-R rendszer beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:eszközbeszerzés, rádióterminálok és tartozékaik
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 08. 26.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.VII.1. - 2006.VII.10.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Tárgyszavak:részvételi felhívás, ajánlati kötöttség, ajánlat elkészítése, közbeszerzési műszaki leírás, dokumentáció rendelkezésre bocsátása
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 54.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 127.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 58.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 100.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 100.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 121.§ (6) bekezdés , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 30.§ d) pont , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 201.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok