Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.235/2018.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:FreedomTech Informatikai Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2018. 07. 03.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Berettyóújfalui Szakképzési Centrum
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:„A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumban” tárgyú GINOP – 6.2.3-17-2017-00006 azonosítószámú projekt árubeszerzése
Döntéshozatal időpontja:2018. 08. 28.
Döntéshozatal fajtája:határozat
A kapcsolódó egyéb döntés ügyszáma:D.267/14/2018. egyesítés