Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D. 377/2009.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Közbeszerzések Tanácsa Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 07. 16.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Debreceni Egyetem
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzések Tanácsa elnöke
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Természettudományi és műszaki képzés infrastruktúrájának fejlesztése c. TIOP 1.3.1-07/2/2F-2009-0001. sz. eu-s projekt keretében megvalósuló beruházások fővállalkozásban történő kivitelezése a Műszaki Kar területén
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:oktatási épületek rendszeres felújítása, átalakítása, laboratórium eszközeinek, berendezéseinek szállítása és telepítése (üzembe helyezése), kezelőszemélyzet oktatása
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Gyorsított meghívásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 09. 04.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2009.IV.1. - 2009.V.31.
Milyen döntés született?:részben megszüntetés hivatalból indított eljárásban (jogsértés hiánya), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése, bírság kiszabása, ajánlatkérői előírás (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:részvételi felhívás, közbeszerzési eljárás előkészítése, részvételi jelentkezések elbírálása, közbeszerzés tárgya, nyilatkozat, gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető, gyorsított eljárás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 101.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 50.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 6.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 25.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 100.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 100.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 23.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 24.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 41.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 41.§ (7) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok