Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.610/2009.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Vécsy és Társa Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 10. 12.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Agrármarketing Centrum
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:IGW 2010 Magyar Csárda üzemeltetésére és nyitó fogadás biztosítására
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
Döntéshozatal időpontja:2009. 10. 29.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2009.VI.1. - 2009.VII.21.
Milyen döntés született?:jogorvoslati kérelem elutasítása érdemi vizsgálat nélkül
Tárgyszavak:hiánypótlás, közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok