Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D. 487/2009.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Bereczki Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 08. 19.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Ikervár Község Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:a Zichy Antónia Általános Iskolában a korszerű tanulási feltételek megteremtése érdekében elnevezésű projekt keretében az általános iskola bővítési, átalakítási és melegítő konyha kialakítási munkáinak elvégzésére
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:iskola, óvoda korszerűsítés, bővítés, iskolarész kialakítása, iskola felújítása, iskolaépület rekonstrukciója
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 09. 16.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2009.VI.1. - 2009.VII.21.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:érvénytelen ajánlat, eredménytelen eljárás, kötelező erő
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92/A.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 250.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 251.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok