Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D. 376/2009.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:SADE-Magyarország Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 07. 19.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Debrecen Város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 3. sz. szerződéses egység, debreceni egyesített rendszerű csatorna szétválasztása, KA projekt 2003/HU/16/P/PE/020
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer fejlesztése, csatornahálózat bővítése, szennyvízelvezetés, szennyvízelvezetés, tisztítás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Gyorsított meghívásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 08. 17.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2009.VI.1. - 2009.VII.21.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:eredménytelen eljárás, részvételi jelentkezések elbírálása, érvénytelen részvételi jelentkezés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 111.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 114.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 111.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 114.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 115.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 111.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok