Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.805/7/2005.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Geotorr Mérnöki Szolgáltatások Rt. (képviseli: Dr. Dobrossy István Ügyvédi Iroda, dr. Dobrossy István ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2005. 09. 01.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Aba Nagyközség Önkormányzata
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Aba, Kálóz, Soponya és Sárkeresztúr települések szennyvízcsatorna-hálózata I–II. ütemének és szennyvíztisztító telepének megépítése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep megépítése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2005. 11. 22.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.VII.8. - 2005.VII.22.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), bírság mellőzése, hivatalbóli kiterjesztés alapján jogsértés megállapítása, jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:eredménytelen eljárás, összeférhetetlen, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, anyagi fedezet, értesítés az eljárás eredményéről
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 94.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 334.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 10.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 3.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 92.§ b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 4.§ 14 pont , 1997. évi CXLIV. törvény (régi Gt.) 21.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 94.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:25.K.35.097/2005/15.
KÉ-iktatószám: 24640/2005 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:2/2006

Csatolt dokumentumok