Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.801/8/2005.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:MASZER Magyar Épületszerelő Rt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2005. 10. 12.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: MÁV Rt. (képviseli: dr. Sebők Erzsébet jogtanácsos)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Épületszerkezeti karbantartási munkákra irányuló (fő)vállalkozási szerződés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:épületszerkezeti karbantartási munka
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2005. 11. 21.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.V.28. - 2005.VII.7.
Milyen döntés született?:jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:hiánypótlás, nem egyértelmű kijelentések, keretmegállapodás, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 196.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés g) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 83.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 93.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 96.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 188.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 232.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 196.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 196.§ (2) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 25397/2005 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:2/2006