Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.871/11/2005.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:European Weather Service Kft. (képviseli: dr. Molnár Judit ügyvéd)
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2005. 10. 28.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Állami Autópálya Kezelő Zrt. (képviseli: dr. Sárkány Izolda jogatanácsos)
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Meterológiai adatok szolgáltatása téli üzemben 2005.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:adatszolgáltatás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. negyedik része szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, közvetlen ajánlattételi felhívással induló, tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2005. 12. 07.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.VIII.4. - 2005.X.31.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Tárgyszavak:szerződés teljesítése, ajánlattételi határidő, ajánlattételi felhívás, kiegészítő (értelmező) tájékoztatás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 299.§ (5) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 74.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 76.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56.§
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 0917/2006.
KÉ-lapszám:10/2006.