Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.581/2009.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Döntőbizottság Elnöke
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2009. 10. 01.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Magyar Posta Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:hivatalból / Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:a Magyar Posta részére maximum 60 db N1 kategóriájú új gépjárművek szállítása
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:gépjárműbeszerzés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2009. 10. 13.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2009.VII.22. - 2009.IX.30.
Milyen döntés született?:jogorvoslati eljárás megszüntetése hivatalbóli eljárásban
Tárgyszavak:hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, ajánlati felhívás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 225.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 134.§ (5) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok