Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.10/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Telenor Satelitte Broadcasting AS
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 01. 05.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Duna Televízió Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Műholdas DTH FTA műsorszórás, szolgáltatási szerződés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:műsorszórás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2010. 01. 15.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2009.XII.3. - 2009.XII.31.
Milyen döntés született?:jogorvoslati kérelem elutasítása érdemi vizsgálat nélkül
Tárgyszavak:hiánypótlás, ajánlattételi felhívás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (3) bekezdés f) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
A kapcsolódó előzményi döntés ügyszáma:D.7/2010.

Csatolt dokumentumok