Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.330/16/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:I.r. Multi Alarm Zrt., képviseli Fabriczki Ügyvédi Iroda, dr. Fabriczki Katalin ügyvéd; II.r. ANTI-LOOP PLUS Vagyonvédelmi Rt., képviseli dr. Radnai Ügyvédi Iroda, dr. Radnai Márta ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2006. 05. 10.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás, képviseli Darázs, Szabó és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Bakondi György ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Térfigyelő rendszer beszerzése Budapest-Zugló és Városliget területére (tervezés, beszállítás, kivitelezés, karbantartás)
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:nem állapítható meg
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:térfigyelő rendszer beszerzése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 06. 27.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv., Ket.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem)
Tárgyszavak:pénzügyi és gazdasági alkalmasság, érvénytelen ajánlat, ajánlatok felbontása, jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, értékelési szempont, aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás, szerződéskötési moratórium
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 99.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 86.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 15.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 30.§ d) pont , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 57.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (1) bekezdés a) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:igen
A kapcsolódó bírósági döntés ügyszáma:4.Kf.27.004/2009/8.
KÉ-iktatószám: 16496/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:83/2006

Csatolt dokumentumok