Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.1070/32/2005.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:HPQ Építőipari és Minőségbiztosítási Tanácsadó Kft. (képviseli: dr. Kurucsai Margit ügyvéd) I. r. kérelmező és IPSZOLG ’98 Ipari és Szolgáltató Kft. II. r. kérelmező
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Szegedi Tudományegyetem
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Közgazdász kooperációs tér – átalakítás, bővítés
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006. év
Milyen döntés született?:jogorvoslati kérelem elutasítása érdemi vizsgálat nélkül, elutasítás (alaptalan kérelem), eljárás megszüntetése (jogsértés hiánya)
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 6946/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:34/2006