Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.374/12/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:M3 BALPÁLYA Konzorcium, képviseli Strabag Zrt., dr. Kecskés Gizella ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2006. 06. 08.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Állami Autópálya Kezelő Zrt.
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:M3 autópálya bal pálya 99+000-106+400 km.sz. 108+000-113+000 km. sz. között útburkolatfelújjtás 103+572 km.sz. 110+900 km.sz. felüljáró hidak szegélysóvédelme (I.rész)
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:építési beruházás
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:útburkolat felújítás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 07. 19.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:elutasítás (alaptalan kérelem)
Tárgyszavak:érvénytelen ajánlat, műszaki és szakmai alkalmasság, ügyfél, esélyegyenlőség, alkalmasság
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 65.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés e) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 1.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67.§ (1) bekezdés b) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 18756/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:96/2006