Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.555/24/2006.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Ikarus Egyedi Autóbuszgyár Kft., képviseli: Allen&Overy Iroda, dr. Riesz Tamás ügyvéd és Gellér és Kis Ügyvédi Iroda, dr. Kis Norbert ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2006. 08. 09.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Agria Volán Rt., Alba Volán Autóbusz-közlekedési Rt. és társai, nevükben eljár: Autóbusz Invest Kft., képviseli: Bagi&Bérces&Mátyás Ügyvédi Iroda, dr. Bagi Gyula ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:13,5 m-es (12951-13500 mm) elővárosi szóló, 62 db +/-30%% új autóbusz szállítása forgalomba helyezéssel
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:árubeszerzés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:autóbusz beszerzés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. V. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 09. 18.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben eljárás megszüntetése (elkésett kérelem), részben eljárás megszüntetése (hatáskör hiánya)
Tárgyszavak:nem egyértelmű kijelentések, ajánlat módosítása, érvénytelen ajánlat, ajánlati kötöttség, összeférhetetlen, ajánlat elkészítése, jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, felvilágosítás, Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre, lehetetlen kötelezettségvállalás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 81.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 85.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 70.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 88.§ (1) bekezdés h) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 180.§ (7) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 188.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (4) bekezdés , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 31.§ (1) bekezdés a) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 77.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 10.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 41.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 87.§ (3) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 22925/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:124/2006