Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.100/2010.
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:INBUSS Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2010. 02. 12.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője:Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, képviseli: Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda, Dr. Kardkovács Kolos ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat elnevezésű projekthez kapcsolódóan központi információs rendszer kialakítása, bevezetése, implementációja
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:szoftver fejlesztés, informatikai szolgáltatás
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. VI. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Egyszerű, hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli eljárás
Döntéshozatal időpontja:2010. 03. 02.
Döntéshozatal fajtája:végzés
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2009.XII.3. - 2009.XII.31.
Milyen döntés született?:eljárás megszüntetése (elkésett kérelem)
Tárgyszavak:jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, eljárás eredményéről szóló tájékoztató, határidő, tudomásra jutás
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 35.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 317.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 325.§ (4) bekezdés , 2004. évi CXL. törvény (Ket.) , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 318.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem

Csatolt dokumentumok