Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.177/15/2006
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:Consulting Önkormányzati Tanácsadó Zrt.; képviseli: Erdős és Társai Ügyvédi Iroda; eljár: dr. Erdős Anett ügyvéd
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2006. 03. 14.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium; képviseli: Dezső és Társai Ügyvédi Iroda; eljár: dr. Szterényi Sándor ügyvéd
A döntőbizottsági eljárás megindításának módja:kérelemre
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Nemzeti LEADER Központ létrehozása és 2007. december 31-ig történő folyamatos üzemeltetése
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:üzemeltetés, szolgáltatóközpont fejlesztése
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Gyorsított tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 04. 25.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2006.I.15. - 2006.VI.30.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:bírság kiszabása
Tárgyszavak:pénzügyi és gazdasági alkalmasság, szerződés teljesítése, részvételi határidő, ügyfél, jogos érdek, esélyegyenlőség, beszámoló, gyorsított eljárás, alkalmasság
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 323.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 69.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 136.§ (4) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (4) bekezdés , 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6.§ (10) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 107.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 341.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés c) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 66.§ (1) bekezdés b) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 340.§ (3) bekezdés e) pont
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 12815/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:65/2006

Csatolt dokumentumok