Közbeszerzési Hatóság

Ügyiratszám:D.83/13/2006
Szervezet:Közbeszerzési Döntőbizottság
Az eljárás állapota:lezárult
Az eljárást kérelmező / kezdeményező:WALLIS Ingatlan Rt., képviseli Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda, ügyintéző: dr. Szentmiklósi Péter ügyvéd és TCW Ingatlanszolgáltató Rt.
Kérelem/kezdeményezés beérkezésének időpontja:2006. 02. 01.
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás/beszerzés ajánlatkérője/beszerzője: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, képviseli dr. Juhász Erzsébet egyéni ügyvéd
A közbeszerzési eljárás/beszerzés megnevezése:Szolgáltatási szerződés megkötése 1100 ülőhelyes sport- és rendezvénycsarnok létesítményben a szolgáltatási szerződésben meghatározott időtartam és időszak alatt üzemeltetés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 1:szolgáltatásmegrendelés
A jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás tárgya 2:üzemeltetés
Alkalmazott eljárásrend:a Kbt. IV. fejezete szerinti (2003. évi CXXIX. tv.)
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Döntéshozatal időpontja:2006. 03. 13.
Döntéshozatal fajtája:határozat
Jogszabályi alap (Kbt.):2003. évi CXXIX. tv.
A Kbt. mely időállapota alapján történt a döntés:2005.XI.25. - 2005.XII.31.
Milyen döntés született?:részben elutasítás (alaptalan kérelem), részben jogsértés megállapítása
Egyéb jogkövetkezmények:az eljárás során hozott és/vagy az eljárást lezáró döntés (részbeni) megsemmisítése
Tárgyszavak:alvállalkozó, pénzügyi és gazdasági alkalmasság, részvételi jelentkezések elbírálása, banki és egyéb pénzügyi szolgáltatás, beszámoló, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
Megsértett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 111.§ (1) bekezdés
Érintett jogszabályi rendelkezések: 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 111.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 104.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 111.§ (3) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 114.§ (1) bekezdés f) pont , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 100.§ (2) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 101.§ (1) bekezdés , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 114.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 126.§ , 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 111.§ (1) bekezdés
A döntést támadták-e keresettel/jogorvoslati kérelemmel?:nem
KÉ-iktatószám: 12824/2006 határozat megtekintése
KÉ-lapszám:65/2006